tonqal

tonqal
is. Yanan, yaxud yandırmaq üçün üst-üstə yığılmış odun, çör-çöp, şax-budaq və s. yığını. Bir neçə tayqada sönən tonqalın; İstisi şerimdə, sözümdə qaldı. N. Xəzri. <Qarı:> Çobanlardır, tonqal qalayıblar, – dedi, – gedək, biz də qızınıb paltarımızı qurudaq. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tonqal — (Salyan) adam çox olan yer, tünlük. – Adamların tonqalında yolu yarıb keçməg olmırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alabloy — (Çənbərək) tonqal. – Bizim alabloy çox yekeydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əlo:güli — basmağ: (Bakı) tonqal qalamaq. – Qayanun altında əlo:güli basdığ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gorgor — (Xaçmaz) alov. – Pionerrər elə tonqal qalamışdılar ki, gorgor göyə çatırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • halo:plo — (Sabirabad) tonqal …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • heyşan — (Qazax) heyvanın qabağından qalan yararsız iriçöplü ot. – Apar bu heyşanı damın bö:rünə yığ, No:ruz bayramında tonqal basarıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kulavat — I (Meğri) bax kolavat II (Meğri) tonqal. – Çuban payız gecəsində uturey kulavatın qırağında, canı homaş <umac> kimi uley …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qırc — (Gədəbəy) bax qırç. – Heyvanın qavağınnan çıxan qırcı gətirin, tonqal qala:n burda …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • maqqal — (Çənbərək) tonqal. – Novruz bayramında bir yekə maqqal yaxajam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • manqal — I (Lənkəran) dibçək. – Bu manqalın güli yaxşıdı II (Bərdə) od, köz. – Elə tonqal qala ki, manqalı çox olsun III (Cəlilabad) tənbəl. – Ə, manqal olmə, işə gücə yarı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”